Producenci
Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

 

1. Klient może odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki składając oświadczenie na piśmie, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Jako oświadczenie na piśmie można rozumieć zarówno przesłanie oświadczenia w formie papierowej na adres siedziby Sprzedającego jak i przesłanie oświadczenia w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu sklep@babyjaga-sklep.pl . Klient może skorzystać z formularza odstąpienia poniżej. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony.

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

 

 

 1. ____________________________________
 2. ____________________________________
 3. ____________________________________
 4. ____________________________________

 

NUMER ZAMÓWIENIA:_______________

DATA DOSTAWY:____________________

NUMER FAKTURY: ___________________

IMIĘ I NAZWISKO: ____________________

ADRES: ____________________________

TELEFON: __________________________

E-MAIL: ___________________________

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy: ___________________________

(zwrot możliwy jedynie na rachunek bankowy Klienta) nazwa banku: __________________

 

 

 

 

 

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

 

2.  W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz Sklep.

 


3. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez Klienta od umowy. Sprzedający informuje, że zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

4.Klient zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej jednak w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy) odesłania towaru. Koszt odesłania do Sprzedającego zwracanego towaru ponosi Klient.

 

5. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionej rzeczy.

§ 7 Procedura reklamacji

 

Chcąc skorzystać z usługi Door to door  na produkty firmy Baby Jogger, skontaktujcie się Państwo z serwisem polskiego dystrybutora Euro-Trade:

 

 • telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00) - (12) 61 44 151,
 • mailowo - serwisdad@euro-trade.pl
 • lub faxem - (12) 651 04 40. 

 

Pamiętajcie Państwo o aktualnej karcie gwarancyjnej i dowodzie zakupu produktu!

 

 1. Sklep BabyJaga oferuje Towary nowe.
 2. Warunki obsługi gwarancyjnej są zgodne z zapisami na kartach gwarancyjnych, dostarczanych razem z towarem. Na życzenie klienta istnieje możliwość wysłania skanu karty gwarancyjnej w momencie składania zamówienia.
 3. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.
 4.  Na mocy prawa sklep BabyJaga odpowiada z tytułu rękojmi za ewentualne wady fizyczne sprzedanego towaru, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania towaru Klientowi.
 5. Gwarancja producenta, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu w przypadku wadliwości zakupionej rzeczy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady.
 6. W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt telefoniczny, listowny bądź mailowy ze sklepem BabyJaga. Właściwe dane kontaktowe dostępne na stronie babyjaga.pl.
 7. Towar, którego dotyczy reklamacja, należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego. Towar musi być zapakowany w oryginalne pudełko lub pudełko zastępcze wraz z kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz opisem przyczyny reklamacji. Jednak w niektórych przypadkach, w celu minimalizacji czasu naprawy reklamacyjnej Klienci, za ich zgodą, mogą być proszeni o wysyłkę reklamowanych towarów bezpośrednio do producenta.
 8. Sklep BabyJaga w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do roszczeń Klienta.
 9. Koszt wysyłki reklamowanego produktu do sklepu BabyJaga pokrywa Kupujący.
 10. Mogą Państwo skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacyjnego, znajdującego się poniżej.

 

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

 

Sporządzono w dniu _______________________ w _______________________.

 

 1. Imię i nazwisko: _______________________________
 2. Adres: _______________________________________
 3. Data nabycia towaru: ___________________________
 4. Nazwa towaru: ________________________________
 5. Ilość zakwestionowanego towaru: _________________
 6. Cena jednostkowa detaliczna: ____________________
 7. Ogólna wartość towaru: _________________________
 8. Załączony dowód zakupu (faktura) ________________
 9. Dokładny opis wad: ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kiedy i w jakich okolicznościach wady zostały stwierdzone:

 

 

 

 

                Oświadczam, że w/w informacje są prawdziwe.

 

                ________________________

                 (podpis klienta)

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl